Dobrodošli u centar podrške

Da bismo pojednostavili zahteve za podršku i bolje vas uslužili,
koristimo sistem tiketa za podršku. Svakom zahtevu za podršku dodeljuje
se jedinstveni broj karte koji možete koristiti za praćenje napretka i
odgovora na mreži. Za vašu referencu pružamo kompletne arhive i istoriju
svih vaših zahteva za podršku. Za predavanje karte potrebna je važeća
adresa e-pošte.